REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA                         Vzhledem k novele zákona bude nutné, nejpozději            do 31. 12. 2019 nechat opět zkontrolovat Váš kotel. Revizní zpráva Vám bude, v souladu se zákonem, vystavena na 3 roky.
Sem vložte podnadpis

Důvodů proč nechat zkontrolovat Váš kotel na tuhá paliva a jeho instalaci je hned několik a nemusí se vždy jednat pouze o zbytečnou byrokracii

Sem vložte podnadpis

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 50 000 Kč.

Zákon aktuálně předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontroly měly proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu je každý provozovatel kotle povinen na vyžádání obecního úřadu platný doklad o revizi předložit.

Průběh revizní kotroly kotle na tuhá paliva

Servisní technik kompletně zkontroluje celý kotel, posoudí stav kotle, dále zkontroluje zapojení kotle a topného systému, a pokud bude třeba, tak i nabídne vyměnu potřebných dílů. V případě výměny vadných dílů nebo jiných úkonů ale mohou být náklady i vyšší.

Aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti.

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba , která je před provedením kontroly povinna předložit příslušné osvědčení/certifikát vystavený výrobcem kotle.

ATMOS


2 000 Kč

VIADRUS


1 500Kč

OPOP


1 500Kč

DAKON


1500 Kč


Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Doprava je zahrnuta v ceně revizní kontroly.